En este món tot pot ser, menys que una rata faça el niu baix la cua d’un gat viu.

Alguns treballs

proximitat, realitat i compromís

creació
audiovisual i de continguts

Tenim molt clar qui som i d’on venim. No matem mosques a canonades. Tal vegada no et calen milers de seguidors ni competir contra grans marques.

CREATIVITAT
SOCIAL
I RESPONSABLE

Creació audiovisual i de continguts

Crear. Vídeos, fotos, dissenys. La importància del vídeo és indiscutible: YouTube, WhatsApp, Instagram…

Responsabilitat i compromís social

Cabàs de Gats és una empresa feminista. Tenim un compromís amb la sostenibilitat i medi ambient.
No passaran.

Nosaltres i les xarxes socials

Les xarxes socials són una ferramenta molt potent per poder assolir els nostres objectius. Però tot en la justa mesura.

PARLEM?

8 + 5 =